Befragterklubbens formål

Netværk

Det er klubbens formål at skabe personlig kontakt mellem medlemmer

Faglig Sparringspartner

Det er endvidere klubbens formål at tage faglige spørgsmål op til behandling

International Sommerfest

Befragterklubben er desuden behjælpelig over for sommerfestudvalget med at stille arbejdskraft til rådighed for at arrangere den internationale sommerfest, der har fundet sted i København siden 1987

Medlemskab

Befragterklubben optager som medlemmer enhver, der arbejder som befragter eller operatør i mægler- eller befragtningsvirksomhed, i et rederi eller i et handelsfirma. Sæsonen løber fra oktober til april.

Ansøgning om medlemskab kan foretages igennem formularen eller ved henvendelse til:

Befragterklubben

Betaling til Befragterklubben kan foregå ved direkte overførsel til bankkonto:

Danske Bank 1551 – 8107750

Pris for medlemskab kun kr. 150,-

© 2018 Befragterklubben